50VitaalPlus

50VitaalPlus is een uitgave van VGS Media BV | COLOFON | ADVERTEREN | CONTACT

  • A  A  A  

Wilhelmina opent buitenseizoen Zuiderzeemuseum

1

Bezoekers beleven eerste dag van het themajaar Overspoeld

Op zaterdag 26 maart vond de officiële opening plaats van het themajaar Overspoeld in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Algemeen directeur Stephan Warnik en Dijkgraaf Luc Kohsiek openden voor genodigden het seizoen in de kapel. Daarna kregen de gasten, waaronder verschillende waterbestuurders, een rondleiding langs alle presentaties met als hoogtepunt de watersnoodstraat. Deze straat betraden zij onder begeleiding van Koningin Wilhelmina. Zij opende de straat en bezocht hier vandaag net als in 1916 de getroffen gebieden, om dit keer de bewoonsters Lijsbeth en Duifje een hart onder de riem te steken. Met een gierende wind en harde regen op de achtergrond was de ravage van de voltrokken ramp zowel zichtbaar als voelbaar en bracht eenieder terug naar 1916.
Het buitenmuseum en de watersnoodstraat zijn tot en met zondag 23 oktober geopend.

Watersnoodstraat: aangrijpend als tijdens Katrina
Dijkgraaf Luc Kohsiek vindt de watersnoodstraat erg indrukwekkend: ‘Het geheel geeft een zeer realistisch en aangrijpend beeld van wat een watersnood 100 jaar geleden betekende. Maar ook nu nog steeds kan betekenen. Meteen kwamen er bij mij herinneringen naar boven van een ramp als bijvoorbeeld Katrina in New Orleans. De ravage die ik toen zag is vergelijkbaar met die in de watersnoodstraat.’

Voor het Zuiderzeemuseum is 1916 een belangrijk jaar. Vanaf de watersnoodramp die in dit jaar plaatsvond werden de plannen voor de bouw van de Afsluitdijk in gang gezet. Algemeen directeur Stephan Warnik zegt hierover: ‘De ramp van 1916 heeft een enorme impact gehad in de Zuiderzeeregio, dat verplichtte ons om in dit herdenkingsjaar iets bijzonders te creëren. Het doet me dan ook bijzonder goed om te zien dat de mensen, die al stiekem de watersnoodstraat hebben bezocht, echt geraakt werden door de verwoesting die ze er aantroffen.’

Overspoeld
Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat het Zuiderzeegebied voor het laatst is getroffen door een overstroming. Samen met de hoofdsponsor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), wordt de watersnoodramp herdacht. Verschillende presentaties in het binnen- en buitenmuseum, waaronder de watersnoodstraat, hebben het overkoepelende thema Overspoeld. De focus ligt enerzijds op het herdenken en uitbeelden van de watersnoodramp van 1916 en anderzijds op het waterbewustzijn van nu, want veilig wonen onder zeeniveau is immers nooit vanzelfsprekend!

De watersnoodstraat
Het lijkt alsof een straat in het buitenmuseum is overspoeld na een dijkdoorbraak. Je betreedt hier een rampgebied en krijgt een idee van de ravage en stank. In een van de straten is een botter op de kant gestrand. Ergens anders loop je over een steiger langs getroffen huizen. Twee bewoners, een boerin en een vissersvrouw, vertellen hier over de impact en de gevolgen van de watersnoodramp.
Van de opbouw van de watersnoodstraat is een timelapse film gemaakt, je kunt hem hier bekijken.

Over HHNK
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt in het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal en op Texel voor veilige dijken en voldoende schoon en zoet oppervlaktewater.
www.hhnk.nl

Over het Zuiderzeemuseum
Het Zuiderzeemuseum richt zich op de cultuur van het voormalige Zuiderzeegebied en het huidige en toekomstige IJsselmeergebied. In het buitenmuseum staan authentieke panden uit dorpen rondom de voormalige Zuiderzee. Hier komen jong en oud in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten in een huishouden van 1920. In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Daarnaast vinden ze er een schepenhal vol historische boten.

Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en design. In 2013 en 2014 riepen bezoekers van beoordelingssite Zoover het Zuiderzeemuseum uit tot het Beste museum van Nederland. Leden van de ANWB riepen het museum in 2015 uit tot het Leukste uitje van Noord-Holland.
www.zuiderzeemuseum.nl

Reageren

Reacties