50VitaalPlus

50VitaalPlus is een uitgave van VGS Media BV | COLOFON | ADVERTEREN | CONTACT

  • A  A  A  

Sparen of beleggen

gerbert-column-fiscaal-foto-gm

De spaarrente is al langere tijd extreem laag. Daarentegen bedraagt het gemiddelde rendement op een gespreide effectenportefeuille van aandelen en obligaties over een reeks van jaren nog steeds zo’n 5% per jaar. Is dat voor u een reden om te gaan beleggen? Misschien!! Een financieel plan kan duidelijkheid verschaffen of het beleggen van vermogen in uw financiële situatie past.

Beleggen?
De vraag of u wilt beleggen is er uiteraard ook een van persoonlijke aard. Niet iedereen is er geschikt voor. Uw nachtrust mag er niet onder lijden. Zelfs niet als dit naar verwachting een beter rendement oplevert. Als blijkt dat het beleggen van vermogen bij uw financiële situatie past is het belangrijk dat u alleen vermogen belegt dat u de komende jaren niet nodig heeft voor het bekostigen van grote uitgaven of het aanvullen van uw gewenste netto besteedbaar inkomen. De beleggingshorizon van een verantwoorde effectenportefeuille bedraagt ten minste zeven jaar. Met andere woorden … het is niet verstandig te beleggen met geld dat u in de komende zeven jaar nodig heeft.

Assets
De verdeling van uw totale beschikbare vermogen over de ‘assets’ spaargeld, aandelen, obligatie en vastgoed kan plaatsvinden op basis van een persoonlijk financieel plan. Als onderdeel van het financieel plan geeft de ‘asset-allocatie’ u inzicht in de hoogte van het te sparen en te beleggen bedrag. Ook geeft het een goede richting omtrent het te kiezen beleggingsprofiel. Is een defensief profiel, neutraal of juist toch een meer offensief profiel in uw situatie verantwoord?

Emotieloze benadering
Omdat risico en rendement doorgaans samengaan, is het belangrijk een verantwoorde keuze te maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 80% van het toekomstige rendement dat u met de beleggingen behaalt, wordt bepaald door de asset-allocatie. Het te kiezen beleggingsprofiel en daarmee de verdeling over de assets zal in het financieel plan worden bepaald aan de hand van de duur van de beleggingshorizon alsmede het gewenste doelkapitaal. Een emotieloze benadering op basis van harde cijfers. Dat uw onderbuikgevoel een negatieve rol kan spelen bij beleggingsbeslissingen is helaas bekend. Beleggers maken op basis van de emotie soms verkeerde beslissingen. Bent u risicomijdend ingesteld dan kiest u waarschijnlijk sneller voor een defensief profiel. Dit kan ertoe leiden dat u een deel van het te behalen rendement misloopt. Een lager rendement op uw vermogen betekent dat financiële doelstellingen minder snel kunnen worden verwezenlijkt.

Voorbeeld
Dat een goed rendement verschil maakt, kan met een simpel voorbeeld worden verduidelijkt. Uitgaande van een startvermogen van € 100.000, een beleggingshorizon van 20 jaar en een rendement op beleggingen van 3% en op spaargeld van 0,5% per jaar verschilt het eindkapitaal na 20 jaar ruim € 70.000. Procentueel is het verschil maar liefst 64%. Het hogere rendement is bij het behalen van financiële doelen uiteraard erg prettig.

Het voorbeeld is echter niet bedoeld om u te laten streven naar een zo hoog mogelijk rendement. Binnen de financiële omstandigheden zal naar een optimalisatie van rendement mogen worden gestreefd zolang uw risicoprofiel maar niet uit het oog wordt verloren.

Risicoprofielen
De verdeling van de assets is bij verschillende risicoprofielen in het kort als volgt:

  • Liquiditeit: het volledig te beleggen vermogen wordt in cash aangehouden.
  • Defensief: de nadruk ligt op obligaties, die gedurende de looptijd gematigder bewegen dan aandelen. Het deel aandelen en vastgoed in de portefeuille is beperkt. Bij onrustige markten kan een flink bedrag in cash worden aangehouden.
  • Neutraal: het deel in aandelen en het deel in obligaties is redelijk in evenwicht. De deelname van vastgoed in de portefeuille is doorgaans groter dan in een defensief profiel. Ook in dit profiel wordt vaak een bedrag aan cash aangehouden. Dit bedrag kan (beperkt) worden verhoogd als de markt daarom vraagt.
  • Offensief: de nadruk ligt in dit profiel op aandelen, die grotere bewegingen kunnen laten zien dan obligaties. Per saldo zullen aandelen wel voor hogere rendementen moeten zorgen. Het percentage obligaties is beperkt, de ruimte voor vastgoed is wat groter dan in andere profielen.

Beleggingsbeleid
De bepaling van de asset-allocatie (en daarmee het te beleggen bedrag en het beleggingsprofiel) is dynamisch. De asset-allocatie zal door de tijd veranderen en daarmee moet het beleggingsbeleid periodiek worden aangepast. Naarmate de horizon dichterbij komt, doet u er om die reden goed aan om risico’s af te bouwen.

Begeleiding
Dat het beleggen van vermogen niet in elke situatie past is duidelijk. Een goede begeleiding bij het bepalen van de asset allocatie kan u helpen en behoeden voor een onevenwichtige invulling. Verder is het vaak verstandig om een professionele vermogensbeheerder in te schakelen om het gekozen beleggingsbeleid voor u uit te laten voeren.

Gerbert Middelkoop, zelfstandig financieel planner en belastingadviseur. (06 13 01 04 20)

www.lt-advies.nl

Reageren

Reacties