50VitaalPlus

50VitaalPlus is een uitgave van VGS Media BV | COLOFON | ADVERTEREN | CONTACT

  • A  A  A  

Museum de Pelgrim

wpd7072ed0_01_00

Mevrouw Achterweust-Siegerink heeft gedurende vele jaren een grote hoeveelheid religieus cultureel erfgoed verzameld. De verzameling had een zo grote omvang gekregen dat het nodig was om naar meer opslagruimte uit te zien. Kennissen en familieleden stelden graag hun zolderruimte ter beschikking en zo kon mw. Achterweust doorgaan met haar verzamelhobby. Maar eens moest daar een eind aan komen. In huis was geen plaats meer om nog behoorlijk te zitten. Zelfs de trap naar de eerste verdieping, de overloop en de slaapkamer werden bezet met grote en kleine beelden. Na veelvuldig contact met de toenmalige wethouder J. Lempsink werd een comité opgericht dat als doel had om met de verzameling van mw. Achterweust een museum in te richten. De woningbouwvereniging en de gemeente Oldenzaal werkten hierin graag mee. Het comité kreeg de beschikking over twee kleine zg. armenhuisjes aan de Hofmijerstraat 1 en 3 in het hart van Oldenzaal. Een mooiere plek was nauwelijks denkbaar. Het comité werd later omgevormd tot een bestuur van de nieuw opgerichte Stichting Religieuze en Culturele Uitdrukkingsvormen met als vestigingsplaats Oldenzaal. Al snel bleek dat de expositieruimte veel te klein was om de gehele collectie te exposeren. Er werd uitgekeken naar betaalbare opslagruimte voor het deel van de collectie dat niet permanent tentoongesteld zou worden. Dat werd na verloop van enkele jaren gevonden en het ruimteprobleem was opgelost.

Behoud collectie
De vraag bleef nog hoe verder met de collectie. Het behoud van veel waardevol religieus erfgoed was van groot belang, niet alleen voor de eigenaresse maar ook voor de Oldenzaalse bevolking. Na ruim overleg is ervoor gekozen om de gehele collectie over te dragen aan de stichting. Hiermee werd zekerheid van behoud verkregen. Deze overdracht vond eind 2009 plaats.

 

Conservator en coördinator
Mw. Achterweust is daarmee niet in de vergetelheid geraakt. Haar verzameling in de steek laten was not done. Zij treedt nu regelmatig op als gastvrouw bij exposities ter plaatse met de ‘Reizende Pelgrim’. Daarnaast functioneert zij in het museum als coördinatrice en conservator.

Hofmeijerstraat 1 – 3

7571 CH  OLDENZAAL

0541  53 77 33

info@museumdepelgrim.nl

www.museumdepelgrim.nl

 

Reageren

Reacties