50VitaalPlus

50VitaalPlus is een uitgave van VGS Media BV | COLOFON | ADVERTEREN | CONTACT

  • A  A  A  

JE EIGEN HUIS OPETEN?

de Zwart portret

Een veel voorkomende advisering op dit moment op kantoor is die in het kader van de eigen bijdrage en de zorg.

Vaak wordt dan de vraag gesteld: moet ik mijn eigen huis opeten?

Dit onderwerp kan u zelf betreffen, maar het kan ook heel goed zijn dat het om uw ouders gaat waar deze problematiek speelt of kan gaan spelen.

In de zorgwetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen een lage bijdrage of een hoge bijdrage die verschuldigd kan zijn.

De vraag of u een lage of een hoge eigen bijdrage moet betalen is afhankelijk van de situatie of u thuis woont en daar de zorg ontvangt, of dat u bent opgenomen in een zorginstelling.

Om uw eigen bijdrage vast te stellen gaat men uit van uw gegevens bij de belastingdienst, waar men op de hoogte is van uw inkomen en uw vermogen.

Belangrijk in de advisering is het volgende:

– In geval er een langstlevendetestament is gemaakt, is daarin dan voldoende rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de vorderingen die de kinderen hebben op de langstlevende opeisbaar worden in situaties die te maken hebben met de opname in een verpleegtehuis? De opeisbaarheid van het erfdeel heeft invloed op het box 3 vermogen, dus op de hoogte van de eigen bijdrage.Dus wijzig uw testament of indien u nog geen testament heeft, maak dan een testament waarbij met het bovenstaande rekening wordt gehouden.

– Kan ik mijn box 3-vermogen verminderen door bijvoorbeeld schenkingen te doen? Daarbij kunt u denken aan schenkingen in contanten, maar ook aan schuldigerkenning uit vrijgevigheid (de zogenaamde schenking op papier; de notariële akte) of een combinatie daarvan.

– Bij een notariële volmacht, al dan niet als onderdeel van een levenstestament, geeft u de bevoegdheid aan een ander, bijvoorbeeld aan uw partner en voor het geval deze niet meer in leven is, dan wel zelf niet meer in staat is om te handelen, aan een ander (bijvoorbeeld de kinderen gezamenlijk) om schenkingen te doen, het huis over te dragen enz. Daardoor wordt het ook mogelijk om, indien men dit wenst, zonder rechterlijke tussenkomst, zoals in geval van een onderbewindstelling, vermogen over te hevelen naar een volgende generatie tijdens leven.

Als u vragen heeft over bovenstaande bied ik u hierbij aan om vrijblijvend een eerste adviesgesprek met u te hebben om te bekijken wat er eventueel geregeld dient te worden in uw situatie, om zo het ‘opeten’ van uw vermogen te voorkomen.

Mr. A.P.F. (Arnoud) de Zwart

Notariskantoor De Zwart Raalte

Drostenkamp 2

Raalte

0572  36 36 19de Zwart

www.notarisdezwart.nl

Reageren

Reacties