50VitaalPlus

50VitaalPlus is een uitgave van VGS Media BV | COLOFON | ADVERTEREN | CONTACT

  • A  A  A  

De schenkingsclausules

de Zwart portret

In mijn vorige bijdrage aan deze rubriek heb ik gewezen op het belang om schenkingen schriftelijk vast te leggen bij de notaris. Een van de redenen is dat de schenker vaak bepalingen aan de schenking wenst te verbinden. De drie meest voorkomende bepalingen zijn:

– de uitsluitingsclausule;

– de verplichting tot inbreng van de schenking in de nalatenschap van de schenker, te zijner tijd dus u als erflater; en

– het bewind.

De uitsluitingsclausule
Als u een schenking aan uw kind doet van bijvoorbeeld € 10.000 en uw kind is in gemeenschap van goederen gehuwd of gaat daarna in gemeenschap van goederen trouwen door het maken van huwelijksvoorwaarden, waarbij uw kind afspreekt met de partner dat alles van hen samen is, dan valt deze schenking in die gemeenschap van goederen. Bij een eventuele echtscheiding heeft de ex-echtgenoot recht op de helft van de schenking. Door de schenking nu te doen onder de uitsluitingsclausule, zorgt u ervoor dat de schenking buiten die gemeenschap van goederen valt waarin uw kind is gehuwd of mocht huwen. Bij een eventuele echtscheiding hoeft uw kind de schenking dan niet te delen. Uw kind moet dat wel kunnen bewijzen. Schriftelijk vast laten leggen bij de notaris, die het stuk voor u bewaart is dus het advies. Ook het storten van de schenking op een aparte rekening is verstandig.

Vrijstelling van de verplichting tot inbreng
Een schenking aan een kind wordt door de wet niet gezien als een voorschot op het erfdeel. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat als u twee kinderen heeft en u schenkt het ene kind € 20.000 als start voor de aankoop van de eerste woning en u zou aan het andere kind geen schenking doen, dit bij het overlijden van de ouders niet automatisch wordt rechtgetrokken. U mag aangeven bij de schenking, dat uw bevoordeelde kind de schenking dient te zien als een voorschot op het erfdeel. De schenking wordt dan door u gedaan onder de verplichting die schenking met zijn erfdeel te verrekenen (in te brengen), zodat uiteindelijk beide kinderen evenveel ontvangen. Stel dat u schenkingen heeft gedaan zonder deze clausule, dan kunt u dit via uw testament alsnog regelen.

Bewind
Als een kind 18 jaar is geworden heeft het de meerderjarige leeftijd bereikt en is het zelfstandig bevoegd over zijn vermogen te beschikken. Dus ook over eventueel aan dat kind geschonken vermogen. Als u een schenking wenst te doen aan uw kind, maar u wilt in verband met bijvoorbeeld het bekende gat in de hand het kind terzijde staan in de wijze van het omgaan met het geld, dan kunt u het geschonkene of een gedeelte daarvan onder bewind stellen, bijvoorbeeld tot dat het kind 25 jaar is geworden.

Kortom; leg schenkingen en de gewenste clausules schriftelijk vast bij de notaris!

Voor nadere informatie en advies:
Notariskantoor De Zwart Raalte
Eerste gesprek is gratis.
Ook op donderdagavond geopend op afspraak van 18.30 uur – 20.30 uur. (0572 36 36 19)

Reageren

Reacties