50VitaalPlus

50VitaalPlus is een uitgave van VGS Media BV | COLOFON | ADVERTEREN | CONTACT

  • A  A  A  

Agrarisch Museum Westerhem

index

Het Agrarisch Museum Westerhem bevindt zich in een authentieke stolpboerderij. De stolp op zich is al het bewonderen waard. Getoond wordt het Beemster boerenleven rond 1920. Er is een werkende brongasinstallatie. In het voorhuis van de stolp, waar vroeger de herenboer woonde, bevindt zich het bezoekerscentrum van het Werelderfgoed de Beemster.

Momenteel zijn er twee tentoonstellingen te bewonderen in het museum, te weten ‘Water – Land 1916, watersnood in Waterland’. Deze tentoonstelling is een onderdeel van ‘100 jaar droge voeten’, georganiseerd door KustWaterLand. De fototentoonstelling in Westerhem geeft een overzicht van de overstroomde gebieden in Waterland en de rest van Nederland gerelateerd aan het agrarische leven. Ook eerdere overstromingen worden belicht en wat de watersnood van 1916 later tot gevolg heeft gehad. Maar het laat ook zien wat het voor de Beemster heeft betekend. De inzet van de militairen uit de forten en de hulpverlening.

Daarnaast een mooie tentoonstelling over ‘100 jaar verbrande boerderijen in de Beemster’. In de afgelopen 100 jaar zijn meer dan 55 boerderijen in de Beemster door brand verloren gegaan. Er wordt beeldmateriaal van de oorspronkelijke en de huidige boerderij getoond. Er staan veel oude brandweerattributen opgesteld. Kortom: een bezoek meer dan waard.

Agrarisch Museum Westerhem, Middenweg 185a, 1462 HJ  MIDDENBEEMSTER, 0299 68 43 88.

Kijk voor verdere informatie op de website van het Historisch Genootschap Beemster: www.historischgenootschapbeemster.nl.

Openingstijden:
1 mei tot 1 oktober: di. t/m vrij. van 11.00-17.00 uur; za. en zo. van 14.00-17.00 uur.
1 oktober tot 1 mei: iedere zondag van 14.00-17.00 uur (en op afspraak voor groepen).

Reageren

Reacties