50VitaalPlus

50VitaalPlus is een uitgave van VGS Media BV | COLOFON | ADVERTEREN | CONTACT

  • A  A  A  

In the Belly of the Whale / Kasper Bosmans

index

9 september tot en met 31 december 2016

Met: Advancing American Art (1946–47), Minia Biabiany, Tania Bruguera, Broomberg & Chanarin, Mariana Castillo Deball, Jean-Martin Charcot, Paul Ekman, Hamza Halloubi, International Academy of Art Palestine, Emily Jacir, Käthe Kollwitz, Susanne Kriemann, Britta Marakatt-Labba, Pratchaya Phinthong, Jeremy Shaw, Amie Siegel, Van Abbemuseum Eindhoven en Charles Thomson Rees Wilson.

Deze tentoonstelling vindt zijn inspiratie in het verhaal van Jonas, de profeet die boete doet door in zee te springen en drie dagen in de buik van een walvis te mediteren. Aan de hand van kunstwerken en -objecten worden veranderingen in betekenis, receptie en de toepassing van kunst door de tijd heen in kaart gebracht. In the Belly of the Whale speelt inhoud en context tegen elkaar uit, waardoor vragen ontstaan over hoe een artefact verbonden is met een bepaald historisch moment en hoe de veranderlijke manieren en momenten waarop een werk getoond wordt de betekenis beïnvloedt. Of in andere woorden: bezitten beelden en artefacten een eigen betekenis die onafhankelijk is van de context, of zijn ze van zichzelf instabiel en beïnvloedbaar door hun situatie en door het kunstinstituut?

Door receptie en herkomst centraal te stellen worden kunstwerken, artefacten en hun traject door de tijd heen tegen elkaar uitgespeeld als in een nevelkamer, het vroeg twintigste-eeuwse wetenschappelijk instrument dat de beweging van deeltjes traceert en zichtbaar maakt. Toespelend op het vermogen van de nevelkamer om beweging en transformatie vast te leggen, kunnen de tentoongestelde werken gezien worden als ‘objecten’ die in hun beweging zijn vastgelegd. Het zijn beelden die via hun eigen dynamiek machtsstructuren, geschiedschrijving, nalatenschappen en andere vormen van verborgen epistemologische geweld laten zien.

Als schakels in een groter systeem bieden de verzamelde werken hier verschillende perspectieven vanwaaruit esthetische bezwaren of affecten afgezet kunnen worden tegen de politieke achtergrond waarin ze ontstonden of later ontvangen werden. Sommige werken bevragen de manier waarop artefacten hun omgeving kunnen weerspiegelen door te onderzoeken hoe een object verandert aan de hand van wisselende tentoonstellingscontexten. Andere werken bevragen daarentegen hoe objecten juist de werkelijkheid zelf kunnen beïnvloeden. In the Belly of the Whale mijdt een eenduidige synthese en omarmt voortdurend onderzoek.

Witte de With Center for Contemporary Art
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
Nederland

010 411 01 44
info@wdw.nl

Reageren

Reacties